Autocamping Nitrianske Rudno

ZOO Bojnice

Autocamping Nitrianske Rudno

ZOO Bojnice – najväčšia zoologická záhrada na Slovensku. Na jej dôkladnú prehliadku si kľudne vyčleňte jeden celý deň. Okrem iného určite neprehliadnete nové pavilóny opíc, pavilóny plazov a množstvo iných exotických zvierat a živočíchov.

ZOO Bojnice organizuje Zážitkové programy, ktoré sú veľmi populárne. Môžete si vyskúšať byť jeden deň záhradníkom v ZOO, ošetrovateľom, alebo kuchárom zvierat v ZOO. Viac informácií k zážitkovým programom nájdete TU.

Národná zoologická záhrada Bojnice  (iné názvy: Národná zoo Bojnicebojnická zoologická záhradaNational Zoological Garden Bojnice) je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955. Jej súčasná rozloha je 41 hektárov, z čoho viac ako polovicu tvorí expozičná časť. Areál zoo sa nachádza v rekreačnom prostredí kúpeľného mesta Bojnice. Národná zoo Bojnice je jedinou štátnou zoologickou záhradou v SR, jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci svojich aktivít vystavuje živé exponáty, chová ohrozené druhy zvierat, výchovne a edukačne vplýva na verejnosť v oblasti životného prostredia a ochrany biodiverzity, spravuje národné záchytné centrum pre zhabané a zaistené živočíchy odborní pracovníci aktívne spolupracujú s orgánmi CITES či Štátnou ochranou prírody, zabezpečuje trvalú starostlivosť o hendikepované živočíchy v rámci prevádzky rehabilitačnej stanice pre zranené vzácne živočíchy z prírody a v neposlednom rade poskytuje návštevníkom relax a oddych.

Členstvo odborných organizáciách

Národná zoo Bojnice je riadnym členom vo významných medzinárodných organizáciách: WAZA (Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií), EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií), UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad), WAPCA (Združenie pre ochranu západoafrických primátov), EEKMA (Európska asociácia ošetrovateľov a manažérov chovu slonov) IZE (Medzinárodná asociácia zoo vzdelávacích pracovníkov), a Species360 (Medzinárodná databáza zvierat chovaných v zoo). Aktívne spolupracujeme pri výskume a ochrane zvierat v ich prirodzenom prostredí s poprednými domácimi aj zahraničnými inštitúciami.

Podieľ na ochrane prírody doma aj v zahraničí

V rámci ochrany európskej fauny Národná zoologická záhrada Bojnice dlhodobo spolupracuje na viacerých projektoch záchrany ohrozených druhov živočíchov na Slovensku ako aj v zahraničí. K najvýznamnejším patrí spolupráca s Tatranským národným parkom pri výskume a imobilizácii kamzíka tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica), a veľmi aktívna spolupráca pri výskume rysa karpatského (Lynx lynx carpathicus) na Slovensku. Súčasťou tohto projektu je v poslednom období úpešná rehabilitácia jedincov z prírody a ich následná reintrodukcia, Ďalej je to napr. spolupráca v rámci záchranného programu repatriácie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Šumavu, pravidelné vypúšťanie odchovaných mláďat plamienky driemavej (Tyto alba) do prírody, alebo chov a spätný návrat jasoňa červenookého (Parnassius apollo) na vybrané lokality v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.

Národná zoo Bojnice sa podieľa aj na záchrane ohrozených druhov svetovej fauny, podporila napr. reintrodukciu v prírode vyhynutého bažanta Edwardsovho (Lophura edwardsi) odoslaním dvoch odchovaných jedincov priamo do Vietnamu v spolupráci s pražskou zoo. Významná je tiež dlhoročná podpora činnosti združenia pre ochranu západoafrických primátov – WAPCA (West African Primate Conservation Action) a chov jedného z vlajkových druhov tohto projektu, ktorým je kriticky ohrozený mačiak Rolowayov (Cercopithecus roloway).

Kolekcia zvierat

Národná zoo Bojnice prezentuje jedinečnú kolekciu zvierat z celého sveta vo viac ako 430 druhoch s celkovým počtom viac ako 3500 exemplárov. Je to najväčšia kolekcia zo všetkých slovenských zoo. Približne 280 druhov z tejto kolekcie vystavuje ako jediná zoo na Slovensku, napr. slony africké či antilopy bongo. V rámci chovu vzácnych a ohrozených druhov zvierat je zapojená do chovu 31 druhov zaradených do EEP (európske záchranné programy), 39 druhov zaradených do ESB (európske plemenné knihy) a 14 druhov zaradených do ISB (medzinárodné plemenné knihy).

Kompletný zoznam zvierat v ZOO Bojnice nájdete TU.