Cenník

Cenník je platný od 1. 7. 2024


Ubytovanie


Služby

Ubytovanie

Ceny sú uvedené na 1 noc.

Karavany, stany, parkovanie

* Réžia (komunálny odpad, upratovacie služby, hygiena, voda a iné).

K cene ubytovania sa dopláca poplatok za automobil, za psa (iné zviera), poplatok za réžiu a rekreačný poplatok podľa cenníka.

Pre ubytovanie poskytujeme zľavu: ŤZP – počas celej sezóny 10 %.  držitelia červeného preukazu ŤZP 50 %.

Okály, Rodinné Unimobunky

K cene ubytovania sa dopláca poplatok za automobil, za psa (iné zviera), poplatok za réžiu a rekreačný poplatok podľa cenníka. Počas sezóny sa ubytovanie v okáloch, rodinných unimobunkách objednáva minimálne na dve noci.

Pre ubytovanie poskytujeme zľavu: ŤZP – počas celej sezóny 10 %.  držitelia červeného preukazu ŤZP 50 %.

Ostatné poplatky

Služby

Športoviská

Požičovňa príslušenstva na jednotlivý šport na recepcii (záloha pri požičaní 10 €).

Vodné športy

Iné služby

Ceny pre vodné športy sú uvedené na 60 minút.